Åbningstider:

Mandag og torsdag kl. 13.45 – 15.15 (omklædning skal være forladt kl. 15.30)

Skabe:

Medbring selv hængelås hvis man ønsker sit skab låst af. Husk, at der ikke er opsyn i omklædning.

Ferie og lukkedage for offentlig svømning:

Sommerlukket: mandag d. 27. juni til søndag d. 7. august 2022 (alle dage inkl.)

Efterårsferie: mandag d. 17. oktober til søndag d. 23. oktober 2022(alle dage inkl.)

Juleferie: torsdag d. 22. december til tirsdag d. 3. januar 2023 (alle dage inkl.)

Vinterferie: d. 20. februar til søndag d. 26. februar 2023 (alle dage inkl.)

Påskeferie: d. 3. april til 10. april 2023 (alle dage inkl.)

Kristi Himmelfartsdag: d. 18. maj 2023

2. Pinsedag: d. 29. maj 2023

Grundlovsdag: d. 5. juni 2023

Sommerlukket: d. 27. juni til 7. august 2022 (alle dage inkl.)

Priser:

Alle billetter og 10. turskort (kun kontant eller MobilePay):

Priser pr. 1. januar 2023 til d. 31. december 2023: 

Voksenbillet (18-65 år)            kr. 47,- 
Barn (0-18 år)                          kr. 36,-
Pensionist (65+ år)                  kr. 36,-

10. turskort personligt             kr. 278,-

10. turs familiekort                  kr. 331,-

Familie defineres som max. to voksne og hjemmeboende børn under 18 år.

Vores sponsorer