Køge Kommune ønsker, at alle børn og unge i kommunen skal have mulighed for en aktiv fritid og har derfor en FRITIDSPAS ordning.

Fritidspasset uddeles til børn og unge mellem 0-18 år og bosiddende i Køge Kommune som af økonomiske, sociale eller sundhedsmæssige årsager ikke har mulighed for at melde sig ind i en forening.

Fritidspasset formål er: 
• At børn og unge skal have mulighed for at opdage og opleve fritids- og foreningstilbud, der dækker deres interesser.
• At børns og unges deltagelse i fritidsaktiviteterne skal bidrage til udvikling af selvværd, sociale relationer og kompetencer samt fysisk udfoldelse.
• At børn og unge i udsatte positioner integreres i fritidsaktiviteter som en forebyggende indsats.

Fritidspasset er et fysisk pas trykt på hårdt pap, hvorpå der står oplysninger om tildeltes navn, adresse, fritidspasnummer og hvem, der har udstedt det. Kortet er personligt og kan ikke overdrages til andre. Fritidspasset afleveres sammen med et følgebrev til den forening, som man ønsker et kontingent hos. Fritidspasset gælder kun for et kalenderår og en forening om året.

Søg et fritidspas

Alle børn og familier i Køge Kommune er velkomne til at søge et Fritidspas hos deres sagsbehandler, lærer, pædagog eller sundhedsplejerske.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kultur- og Idrætsafdelingen på 56676767 eller kulturogidraet@koege.dk.

Der kan også søges støtte til udstyr og kontingent via BROEN KØGE

Vores sponsorer